Voorwaarden makers Vitrine Shop

De maker = degene die de producten maakt en te koop aanbiedt via Vitrine
Vitrine = Jasmien Leijnen; ondernemingsnummer 0723.499.145
De Zaak = de onderneming (handels- of horeca zaak) waar een evenement, tentoonstelling en/of toonmoment plaatsvindt

Bestelling en betalen

 • Vitrine int via de webshop de bestelling en betaling
 • Vitrine brengt de maker zo snel mogelijk op de hoogte van de bestelling en stort de volledige som door.
 • De verzending/afhaling/levering en de kwaliteit van de bestelling zijn de verantwoordelijkheid van de maker
 • De klant koopt rechtstreeks van de maker. De maker maakt dan ook een factuur op voor de klant. De maker laat aan Vitrine weten welk btw-stelsel van toepassing is op zijn producten en wanneer dit wijzigt.
 • Vitrine bepaalt verzendtarieven voor alle makers. Indien de maker hiervan wil afwijken en andere verzendkosten wil aanrekenen, laat hij/zij dit weten aan Vitrine bij het opladen van het product. De maker laat ook aan Vitrine weten indien hij voor een bepaalde regio gratis verzending en/of afhaling wil voorzien.

De webshop

 • De maker maakt de creaties en fotomateriaal van zijn creaties die gebruikt kunnen worden voor de verkoop. De maker bezorgt dit fotomateriaal aan Vitrine om de creaties te koop aan te bieden
 • De maker bezorgt ook beschrijvingen en afmetingen van elke creatie
 • De maker bezorgt fotomateriaal en een persoonlijke omschrijving van zichzelf voor op de webshop
 • Al de bovenstaande info en beeldmateriaal mag door Vitrine worden gebruikt voor de verkoop van de creaties en de promotie van de webshop en evenementen van Vitrine
 • Er is 1 retournerings- en terugbetalingsbeleid voor alle makers. Dit wordt bepaald door Vitrine. Als je hier opmerkingen over hebt, mag je dit altijd aan Vitrine laten weten.

Exclusiviteit

 • De maker heeft geen exclusiviteit van verkoop via de Vitrine webshop. De maker mag de creaties die hij op de webshop aanbiedt, ook zelf via andere kanalen verkopen. Klanten die de maker vinden via Vitrine en haar evenementen of webshop, worden wel gevraagd om aan te kopen via de webshop, of daarvoor wordt ook commissie aan Vitrine gegund.
 • Indien de maker een product dat ook in de webshop wordt aangeboden, verkoopt via een ander kanaal, laat hij dit asap weten aan Vitrine, zodat dit van de webshop afgehaald kan worden. Indien er een creatie wordt verkocht via de Vitrine Shop die niet meer beschikbaar is bij de maker, is dit op de verantwoordelijkheid van de maker die de stock beheert.
 • Indien er via Vitrine een tentoonstelling of toonmoment van de creaties van de maker georganiseerd wordt, verbindt de maker zich er toe dat zijn creaties daar getoond kunnen blijven worden tot de afgesproken termijn (dat kan ook de verkoop van de creatie zijn).
 • Vitrine behoudt het recht bepaalde makers en/of creaties te weerhouden van de webshop en/of bepaalde evenementen indien zij van mening zijn dat deze niet stroken met het gedachtegoed en de waarden van Vitrine of als zij van onvoldoende kwaliteit zijn.

Lidmaatschap

 • De kostprijs om deel uit te maken van de Vitrine shop is 12 euro per maand.
 • Vitrine maakt gebruik van de vrijstelling van btw voor kleine ondernemingen. Indien dit in de toekomst verandert, wordt dit 12 euro excl btw.
 • De prijs van je lidmaatschap van de Vitrine Community zal niet veranderen tijdens je lidmaatschap. De enige extra betalingen die je kan uitvoeren, zijn voor de aankoop van cursussen of deelname aan toonmomenten.
 • Vitrine krijgt 10% commissie op alle producten die via de webshop worden verkocht. Dit is 10% op de prijs van de creatie zoals geafficheerd in de shop, exclusief verzendkosten.
 • 1x op het einde van elke maand maakt Vitrine een factuur op voor de commissie op de verkochte producten en het lidmaatschap van de komende maand. De maker heeft dan 2 weken om deze te betalen.
 • Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar, vanaf de 4e maand. De maand begint op de eerste dag van de maand waarin het lidmaatschap is aangegaan. Elke begonnen maand moet worden betaald. Bij aanmelding is lidmaatschap verplicht tijdens de eerste 3 maanden, zodat we beiden de samenwerking een kans kunnen geven. De maker kan zijn lidmaatschap opzeggen door dit op mail te zetten naar shop@indevitrine.be, minstens 1 week voor het begin van een nieuwe maand. De maker behoudt toegang tot de online tools en zijn producten blijven in de shop beschikbaar zolang het lidmaatschap loopt.
 • Aankopen kunnen niet worden terugbetaald of geannuleerd. Heb je een probleem met je aankoop, je toegang tot het platform of de inhoud van je aankoop, contacteer me dan via shop@indevitrine.be en we vinden samen een oplossing.
 • Wanneer je je uitschrijft als lid van de community en wil later terug lid worden, is dit aan de voorwaarden en prijs die op dat moment geldig is.
 • Bij aankoop van een lidmaatschap krijg je na betaling een mail met de inloggegevens voor het community platform. Het is een manueel proces, dus heb geduld met me.
 • Bij aankoop van een cursus of lidmaatschap verbind je je ertoe je inloggegevens of de gedownloade materialen niet door te geven aan derden. Enkel mensen met een betalende toegang tot de Community of een cursus hebben recht op deze gegevens en materialen.

Evenementen

 • Makers zullen de kans hebben om deel te nemen aan verschillende evenementen die Vitrine organiseert. Aan de deelname kunnen mogelijk extra kosten voor de maker verbonden zijn. Dit kan dan een vaste deelname fee zijn, een percentage van de verkoop van de producten van de maker tijdens het event, of een combinatie van beide.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een aanmelding voor een evenement. Vitrine bepaalt welke makers en zaken er in een bepaald evenement terechtkomen. Indien er kosten vasthangen aan deelname zal dit op voorhand duidelijk zijn en deze worden enkel aangerekend indien Vitrine en de maker beslissen dat deelname zal plaatsvinden. Afhankelijk van de aard, de locatie en de partners van het evenement, kan Vitrine besluiten dat een bepaalde maker niet kan deelnemen. Sommige evenementen kunnen bijvoorbeeld rond een bepaald thema, techniek of kunstvorm draaien.
 • Zowel makers als zaken verbinden zich ertoe om onderling geen tentoonstellingsovereenkomst af te sluiten zonder de tussenkomst van Vitrine.
 • Een tentoonstelling wordt opgebouwd onder toezicht van Vitrine. De maker en zaak kunnen input geven over hun wensen over de opstelling. De maker zorgt ervoor dat de creaties klaar zijn voor tentoonstelling en/of verkoop, bijvoorbeeld ingekaderd, etc. De maker zorgt voor de levering van de creaties bij het opzetten van een evenement, en voor ophaling bij het einde van een evenement.
 • De verantwoordelijkheid voor de creaties van de maker ligt bij de maker, ook wanneer deze creaties tentoon gesteld worden op een evenement. De zaak en/of de maker kunnen een verzekering afsluiten in geval van diefstal, verlies en/of beschadiging van de creaties. Vitrine is op geen enkel moment verantwoordelijk voor de creaties.

Diensten

 • Vitrine geeft de makers toegang tot een online platform/forum waar advies kan worden gevraagd en verleend over alles wat met creatief ondernemen te maken heeft.
 • Vitrine verzorgt het onderhoud en de marketing voor de webshop en de evenementen.
 • Vitrine kondigt alle tentoonstellingen aan via verschillende kanalen (sociale media, pers, etc.) De zaak en de maker maken de tentoonstelling ook bekend in hun netwerk. Hierbij vermelden ze steeds Vitrine. De maker bezorgt Vitrine enkele beelden van zichzelf en/of het werk aan Vitrine voor publiciteitsdoelen. Vitrine heeft het recht om beelden van de maker, het werk, de zaak en de tentoonstelling te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Vitrine zorgt voor informatiebordjes bij de werken tijdens de tentoonstelling. Hierop wordt steeds de maker, de titel en de prijs van het werk vermeld, net als een eenvoudige manier om het werk aan te kopen.

Rechten

 • De maker behoudt de auteursrechten van zijn creaties. De maker geeft Vitrine het recht om beelden van de maker en zijn creaties te gebruiken voor verkoops- en publiciteitsdoeleinden en voor de promotie van Vitrine, de webshop en de evenementen.
 • Indien de foto’s die de maker aan Vitrine aanlevert door derden zijn gemaakt, laat de maker steeds weten bij wie het copyright ligt. Vitrine zal dit dan steeds vermelden. Indien de maker dit copyright niet meedeelt, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de maker.

Zaken

 • Je kan je kosteloos aanmelden als zaak, indien je graag in jouw onderneming (handels- of horecazaak) een tentoonstelling of toonmoment wil laten doorgaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een inschrijving. Vitrine bepaalt welke makers en zaken er in het project terechtkomen. Zodra je bent ingeschreven, contacteren we je en zoeken een goede match met de andere partijen. Bij inschrijving geeft de zaak aan welke soort werken hij wil tentoonstellen, voor welke periode en welke ophangsystemen hij reeds ter beschikking heeft. In onderling overleg kan er een service fee ten laste van de zaak bepaald worden door Vitrine. Voor een tentoonstellingsmoment in een horeca- of handelszaak is dit standaard 20 euro per tentoonstellingsmaand. Vitrine werkt momenteel met vrijstelling van btw, indien dit verandert zal het tarief 20 euro excl btw bedragen.
 • De zaak geeft Vitrine het recht om beelden van de zaak (interieur, exterieur en het evenement) en zijn medewerkers te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en voor de promotie van Vitrine, de webshop en de evenementen.

Bij aankoop van een cursus of lidmaatschap verbind je je ertoe deze voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.

Vitrine is steeds te contacteren via info@indevitrine.be en voor makers via het online platform.